Anita Buljan – sveučilišna specijalistica ekonomije

20.03.2010.

Uspješnom obranom završnog rada, Anita Buljan, studentica 10. generacije Poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo, postala je sveučilišna specijalistica ekonomije. Rad pod nazivom “Analiza utjecaja promjena u okolini na poduzetničko ponašanje subjekata iz različitih okruženja” obranjen je u subotu 20.03.2010. pred stručnim povjerenstvom: prof.dr.sc. Marcel Meler, predsjednik, prof.dr.sc. Slavica Singer i prof.dr.sc. Marijan Karić, članovi povjerenstva. Čestitamo!