Alumni sastanak PSP-a

22.02.2012.

Pozivaju se svi članovi Alumnija PSP-a da nazoče današnjem sastanku (srijeda 22.02.2012.) koji će se održati u caffe bar-u Trica, Lučki prilaz 2 (kod hotela Osijek) s početkom od 18,30 sati. Jedan od ciljeva sastanka je bolje povezivanje i iskorištavanja potencijala udruge, izbor novog predsjednika/predsjednice i Upravnog odbora te definiranje aktivnosti Alumnija u narednoj godini.