Serija webinara u čast profesora Allana Gibba

20.12.2020.

Gibb webinarSocietal Innovation and Enterprise Forum (SIEF) organizirao je seriju od četiri webinara u čast profesora Allana Gibba (1939-2019), čiji cilj je prisjetiti se osnovnih koncepata Gibbovih istraživanja, te ih povezati s današnjom situacijom, pandemijom COVID-19 i ulogom poduzetništva i poduzetničkog ponašanja u odgovoru na izazove, koje je donijela ova kriza. Tematski, webinari pokrivaju područja istraživanja profesora Gibba i temelje se na njegovim znanstvenim i stručnim radovima.

Prvi webinar organiziran je u rujnu 2020. godine, na temu vodstva sveučilišta u post Covid-19 vremenu (University leadership post Covid-19: the entrepreneurial challenge). Jedan od panelista u ovom webinaru bila je i profesorica Slavica Singer, profesor emeritus Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta u Osijeku. Drugi webinar, na temu poduzetničkog obrazovanja (Re-designing entrepreneurial learning around problems and issues), organiziran je u listopadu 2020. godine. Treći webinar na temu poduzetničkog sveučilišta (Creating entrepreneurial universities: the new frontier) održan je u prosincu 2020. godine. Jedan od panelista u ovom webinaru bila je profesorica Sunčica Oberman Peterka, redovita profesorica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta u Osijek. Četvrti i zadnji webinar održat će se u siječnju 2021. godine na temu (Universities as partnership models for driving positive change).

Snimke webinara možete pogledati na sljedećem linku, kao i informaciju o sljedećem webinaru: https://www.youtube.com/channel/UCJNMfYH2v7KBwGkITQtZkcQ/videos

Inače, profesor Gibb je bio pionir u istraživanju poduzetništva, upravljanja malim i srednjim poduzećima i poduzetničkom obrazovanju. Njegova definicija poduzetništva izlazi iz okvira poslovnog konteksta; za njega poduzetništvo predstavlja način ponašanja, djelovanja i života potreban svima, u svim kontekstima (poslovnom, javnom, obrazovnom, društvenom, zdravstvenom, profitnom, neprofitnom itd.) radi savladavanja visoke razine nesigurnosti i kompleksnosti u okruženju. Njegov koncept poduzetništva je širok i odnosi se na povezivanje teorijskih koncepata (ideja) s praksom (primjenom), te na uvjerenje kako poduzetničko ponašanja predstavlja alat, kojim možemo svijet učiniti boljim mjestom za život.

Profesor Allan Gibb značajno je doprinio u razvoju obrazovnih programa iz poduzetništva na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a sudjelovao je u oblikovanju doktorskih disertacija i ko-mentoriranju nekoliko doktoranata doktorskog studija Poduzetništvo i inovativnost.