Što Hrvatsku čini (ne)poduzetničkom zemljom?

19.12.2012.

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva – CEPOR u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta prezentirao je rezultate Global Entrepreneurship Monitora (GEM) za Hrvatsku 2002 – 2011. Prezentaciju rezultata su vodili pomoćnik ministra poduzetništva i obrta Stjepan Koraj i profesorica Slavica Singer, voditeljica projekta. GEM je najveće međunarodno istraživanje poduzetničke aktivnosti, pokrenuto 1999. godine od strane deset najrazvijenijih zemalja. Od tada je broj uključenih zemalja narastao na 54 u 2011. godini, čime je obuhvaćeno 79% svjetskog bruto domaćeg proizvoda. Hrvatska se uključila u istraživanje u 2002. godini.

GEM istraživanje prati poduzetničku aktivnost na individualnoj razini i poduzetničku okolinu kroz faze poduzetničkog ponašanja (od prepoznavanja poslovnih prilika, preko namjera, do pokretanja i rasta poslovnog pothvata, te izlaska iz poduzetničke aktivnosti) i kroz obilježja poduzetničkog ponašanja (kompetencije, strah od promašaja, društveni status). Od 2011. godine prati se i poduzetnička aktivnost zaposlenika. Poduzetnička okolina se promatra kroz dimenzije pristupa financijskim sredstvima, vladine politike i programe, obrazovanje, transfer istraživanja i razvoja, profesionalnu i stručnu podršku poduzetništvu, fizičku infrastrukturu, društvene i kulturološke norme, odnos prema rastućim poduzećima, odnos prema ženama u poduzetničkoj aktivnosti. Zbog takvih informacija na godišnjoj razini, GEM istraživanje je postalo nezaobilazni izvor informacija nositeljima politika na nacionalnoj razini i brojnim međunarodnim institucijama u oblikovanju politika, programa i instrumenata kojima interveniraju u stvaranju stimulirajuće poduzetničke okoline.

Hrvatska po svim pokazateljima poduzetničke aktivnosti zaostaje za zemljama čijoj razvojnoj skupini pripada (gospodarstva čiji rast se temelji na efikasnosti): manji broj ljudi uočava poslovnu priliku, veći broj ljudi ima strah od poslovnog promašaja, motivacija za ulazak u poduzetnički pothvat je u većoj mjeri obilježena pothvatima iz nužde, što sve dovodi do niskog doprinosa stvaranju nove vrijednosti i novog zapošljavanja. Najveće ograničenje u stvaranju stimulirajuće poduzetničke okoline je nepostojanje djelotvorne vladine politike prema pojednostavljenju regulatorne okoline, a sve ostale komponente poduzetničke okoline djeluju više ograničavajuće nego stimulirajuće (osim dinamičnosti domaćeg tržišta i kvalitete fizičke infrastrukture – prometne i telekomunikacijske).

GEM istraživanje vodi i koordinira GEM konzorcij sa London Business School, Velika Britanija i Babson College, Sjedinjene Američke Države. Nositelji GEM istraživanja u Hrvatskoj su CEPOR Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku.