35. simpozij Osijek – Pforzheim: KONKURENTNOST U FUNKCIJI LOKALNOG I REGIONALNOG RASTA I RAZVOJA

16.06.2014.

efosPozivamo sve zainteresirane da prijave sažetke za 35. simpozij Osijek – Pforzheim koji će se održati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku od 22. do 24. listopada 2014. godine pod nazivom KONKURENTNOST U FUNKCIJI LOKALNOG I REGIONALNOG RASTA I RAZVOJA. 

Rok za prijavu i predaju sažetaka radova je 01. srpnja, 2014. Upute za izradu radova možete pronaći ovdje.

Voditeljice simpozija su prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić i izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka.

Odabrani i pozitivno recenzirani radovi biti će objavljeni u posebnom izdanju Ekonomskog vjesnika, časopisa Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Za više informacija obratite se na lekom@efos.hr i suncica@efos.hr