3. TEMPUS ICES sastanak

03.06.2008.

Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku od 30.-31.05.2008. održan je treći sastanak konzorcija TEMPUS ICES (Međunarodni centar za poduzetničke studije) projekta. Članovi konzorcija iz Finske, Austrije, Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske razgovarali su o razvoju konceptualnog okvira doktoralnog studija iz poduzetništva, razvijanju učeče platforme i ulozi Microsofta. Idući sastanak održat će se u listopadu 2008. u Turku u Finskoj u sklopu kojeg će biti održana radionica za profesore – mentore doktoralnih studenata novog “European Entrepreuenurship Doctoral Programme” čiji je početak realizacije predviđen za kraj 2008. godine.