Upravljanje inovacijskim procesima

Ovaj kolegij pristupa upravljanju inovacijskim procesima kroz pet razina analize: individualna, timska, mrežna, organizacijska i industrijska. Na svakoj razini analize posebna pažnja se poklanja uvjetima pod kojima inovacijski procesi ostvaruju uspjeh ili neuspjeh. Primarni cilj kolegija je izložiti studente različitim perspektivama inovacija, gradeći na prijašnjim radnim iskustvima i pripremajući se za buduća radna iskustva.