1. Održan inicijalni sastanak projektnog tima projekta A.C.T.I.V.E.

    03.02.2014.

    A.C.T.I.V.E.Dana 31.siječnja 2014. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Osijeku održan je inicijalni sastanak projektnog tima projekta A.C.T.I.V.E. – Activity and Creativity Through Ideas and Ventures = Employment, sufinanciranog sredstvima EU.

    Na sastanku su sudjelovali predstavnici nositelja projekta (Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku) te svih partnera projekta (Centar za poduzetništvo Osijek, Hrvatska udruga poslodavaca- Regionalni ured Osijek, Poduzetnički inkubator Bios d.o.o., Trgovačka i komercijalna škola „Davor Milas” Osijek, Obrtnička škola Osijek, Turistička i ugostiteljska škola Osijek, Druga srednja škola „Beli Manastir”). » Pročitajte više…