Suvremeni financijski instrumenti

U okviru kolegija studenti  upoznaju obilježja pojedinih financijskih instrumenta, što će im omogućiti primjenu stečenog znanja na konkretnim problemima financiranja poslovnog pothvata. U okviru kolegija razrađivat će se financijski instrumenti u sljedećim skupinama: dužnički, vlasnički. hipotekarni i derivativni. Osobito će biti naglasak stavljen na osnovna obilježja svakog instrumenta, njegovo ekonomsko značenje i pravni aspekt.