Statističke metode u istraživanju tržišta

Kolegij osigurava studentima opće kompetencije (usvajanje potrebnih znanja za narudžbu/samostalno izvođenje istraživanja: tržišnog, ali i znanstvenog) i specifične kompetencije (osposobljavanje za samostalno provođenje izabranih statističkih procedura pri analizi podataka).
Teme: Uloga marketing istraživanja; Istraživački plan; Dizajniranje upitnika; Mjerenje stavova; Uzorci; Pregled multivariatnih analiza; Istraživačko izvješće; Upoznavanje sa SPSS-om i procedurama: Formatiziranje datoteke; Manipuliranje podacima; Rekodiranje podataka; Transformiranje podataka; Rad sa više statističkih datoteka; Procedure statističke analize podataka: Pregled najčešće korištenih SPSS-ovih statističkih procedura; Osnovne karakteristike SPSS-a; Definiranje izgleda tablica i grafikona; Deskriptivne statističke procedure; Case report; Primjena inferencijalne statistike (t-test nezavisnih uzoraka, t-test vezanih uzoraka, chi-square test, ANOVA); Regresijska analiza; Faktorska analiza; Cluster analiza.