Tri milijuna dolara dolazi iz New Yorka i EU

11.04.2004.

Večernji_list, 10.04.2004.