Poslovno pregovaranje – radionica

Predmet omogućava studentima analizirati vlastite pregovaračke sposobnosti i razviti sposobnost uspješnog pregovaranja. Predmet naglašava načine rješavanja konflikta, vještine aktivnog slušanja, vještine govorenja, retoričke tehnike, uspostavljanje dobrog odnosa sa slušateljima, korištenje rapora, korištenje moći u pregovorima, racionalno pregovaranje, strukturu procesa pregovaranja, vrste pregovaranja, principijelno pregovaranje i pregovaranje u teškim pregovaračkim situacijama.