Poslovna etika

Kolegij uvodi studente u pojmove poslovne etike i korporacijske društvene odgovornosti, s posebnim naglaskom na značaj tih kategorija poslovnog ponašanja u malim i srednjim poduzećima. Poslovna etika i korporacijska društvena odgovornost promatraju se kao poluge ostvarivanja održive konkurentnosti. Izvođenje predmeta temelji se na intenzivnom uključenju studenata u analizu aktualnih slučajeva iz područja poslovne etike i korporacijske društvene odgovornosti, te raspravama s poduzetnicima koji svoje iskustvo prezentiraju kao gosti predavači.