Poduzetništvo obiteljske farme

Predmet obuhvaća probleme pokretanja i vođenja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva: pravilan odabir organizacijske forme; pravilnu procjenu poslovnog učinka ili potencijala konkretne proizvodnje; odabir primjerene proizvodnje ili sastavljanje primjerenog portfolia proizvodnje; odabir primjerenog financiranja za zadane uvjete i gospodarstvo.
Za polaznike koji planiraju raditi kao konzultanti stječu se korisna znanja za savjetovanje obiteljskih gospodarstava u različitim fazama rasta. Za djelatnike u lokalnoj i državnoj upravi stječu se znanja korisna kod kreiranja primjerenog ekonomskog okruženja za poljoprivredno gospodarstvo.