Poduzetništvo iz policy perspektive

Kolegij se oslanja na najširu definiciju poduzetništva kao (proaktivno) ponašanje pojedinaca, grupa i institucija u kontekstu globalizacije. Rezultat procesa globalizacije su povećana neizvjesnost i kompleksnost koje na različite načine utječu na živote ljudi u društvu.
Ključne teme:

  • razumjeti definiciju poduzetništva u kategorijama ponašanja, karakteristika i vještina
  • braniti takvu definiciju u odnosu na teoriju poduzetništva koja poduzetništvo vidi kao kontingent reakcija na neizvjesnost i kompleksnost u okolini
  • opisati poduzetništvo u kategorijama osobnih karakteristika pojedinaca
  • razumjeti pojam “poduzetnička kultura”
  • pokazati kako dizajn organizacije bilo koje vrste može stimulirati ili ograničavati djelotvorno poduzetničko ponašanje
  • pokazati kako se ljudi iz različitih životnih sredina i s različitim životnim iskustvima mogu pod pritiskom ponašati poduzetnički
  • osigurati empatiju s takvim situacijama kroz proces dramatizacije rezultata “istraživanja” koje su proveli studenti intervjuiranjem izabranih pojedinaca