Poduzetnički marketing

Upoznavanje s poslovnom koncepcijom poduzetničkog marketinga, te kako temeljne marketinške principe suprotstaviti zahtjevima nekonvencionalnog – nisko budžetnog marketinga. Sadržaj kolegija: Marketing vs. poduzetnički marketing, Kako uspjeti uz poduzetnički marketing, Stvaranje kreativnog programa marketinga, Kako troškove marketinga minimalizirati, Kako besplatno doći do potreba potrošača – istražiti tržište, Poduzetničko oglašavanje, Minimedia marketing, Izravni marketing, Izvanmedijski marketing, Telemarketing.