Poduzetnički management

Cilj je ovog predmeta dati studentima priliku da analiziraju probleme upravljanja malim i brzo rastućim poduzećima, te da usvoje znanja i vještine potrebne za njihovo uspješno vođenje. Izgradnja praktičnih vještina će se postići analizom slučajeva iz zadane literature, te analizom slučajeva temeljenih na poslovnom iskustvu studenata, pri čemu će se koristiti pristup “učenje kroz činjenje” da bi se postigla željena kompetencija studenata. Studenti će biti u stanju kritički vrednovati referentni okvir poduzetničkog ponašanja; primjenjivati suvremene tehnike upravljanja okolinom; analizirati poslovanje poduzeća sa stajališta ukupnog uspjeha; te uspjeha u pojedinim operacijama ili uspjeha u upravljanju i razvijanju ljudskog resursa.