Poduzetnički informacijski sustavi

Studenti će se osposobiti za razumijevanje informacijskih tokova u poslovnom sustavu i korištenje informacijske tehnologije u poslovanju. Korištenjem izabranih suvremenih alata za upravljanje podacima studenti će se osposobiti za upravljanje informacijskim sadržajima i dokumentima, te steći temeljne vještine i znanja za dizajniranje jednostavnijih informacijskih sustava i upoznati kriterije za njihovo efikasno korištenje.