Poduzetničke vještine

Kolegij daje uvid u široki spektar bitnih vještina potrebnih poduzetniku i menadžeru u svakodnevnom vođenju posla. Tematske cjeline ovog kolegija su: razvijanje samosvijesti; upravljanje stresom; analitički pristup problemu; kreativno rješavanje problema; vrednujuća i podržavajuća komunikacija; moć i utjecaj; upravljanje konfliktnim situacijama; motivacija; osnaživanje i delegiranje; timski rad; upravljanje pozitivnim promjenama. Ovladavanje svim ovim vještinama je ključni element za uspjeh u upravljanju bilo kojim sistemom, od poduzeća, neprofitne organizacije, lokalne uprave.