Ocjenjivanje kreditne sposobnosti poduzetnika

Ciljevi kolegija su usmjereni na pružanje znanja koje će studentima omogućiti razumijevanje kako banke i ostale kreditne institucije ocjenjuju komercijalne kredite, odnosno kako donose odluke o odobravanju ili odbijanju kreditnog zahtjeva; kako poduzetnici donose odluke o odobravanju kredita svojim klijentima (drugim poduzećima), odnosno kako donose odluke o odobravanju prodaje robe uz odgodu plaćanja.