Inteligentni sustavi za potporu odlučivanju

Cilj kolegija je naučiti studente koristiti metode za inteligentnu potporu odlučivanju u managerskoj praksi, i to kroz teorijsku osnovu, analize slučajeva, rad na primjerima i na projektnom zadatku. Opće kompetencije koje studenti stječu na kolegiju su prepoznavanje koristi i ovladavanje načina upotrebe inteligentnih metoda u odlučivanju. Posebne kompetencije uključuju ovladavanje rukovanjem specijaliziranim programskim alatima za inteligentno odlučivanje.