Homepage

Riječ voditeljice EN

“Riječi imaju značenja koja im dajemo svojim djelovanjem – tako je PSP osvojio značenje dobrog učenja za poduzetništvo i o poduzetništvu, i to unosi u ICES. Vjerujemo da ćemo zajednički osvojiti i internacionalnu dimenziju dobrog učenja za poduzetništvo i o poduzetništvu kao značenje ICES-a.”
Saznajte više…

Poslijediplomski specijalistički studij

Nastavni sadržaji određeni su holističkim pristupom, koji pretpostavlja osposobljavanje za poduzetničko reagiranje upravljanog sustava na interakcije s okolinom. Program se sastoji iz obveznih i izbornih predmeta, vrednovanih kroz ECTS bodove, te završnog  projekta studija, čija vrijednost je također izražena ECTS bodovima.
Saznajte više…

Doktorski studij

Studijski program uključuje organiziranu nastavu, neposredni individualni znanstveno istraživački rad na doktorskoj disertaciji, te izborne znanstvene i nastavne aktivnosti. Studij traje tri godine. Svaki student stječe ukupno najmanje 180 ECTS bodova.
Saznajte više…