Franšiza – radionica

Franšiza je važna strategija rasta poduzeća, ali i značajna strategija pokretanja vlastitog poslovnog pothvata. Ovaj kolegij istražuje prirodu, razvoj i značaj franšize, te identificira relevantna pravna i komercijalna pitanja. Kolegij upoznaje studente s pojmom franšize, načinima njena stjecanja, pravnom okviru u kojem franšiza djeluje te o čemu ovisi uspješnost franšiznog posla, pri čemu se posebno analizira važnost poslovnog plana u svijetu franšize i njegov doprinos kod dobivanja potrebnog novca za pokretanje franšize. Kolegij ukazuje studentima kako mogu i sami postati korisnici franšize, te koje su radnje potrebne za kvalitetno upravljanje franšizom i rizicima koji se javljaju.