E-business

E-business odnosno elektroničko poslovanje u trećem tisućljeću čini nezaobilaznu sastavnicu poslovnih procesa od operativne do strateške razine te iz temelja mijenja poslovne koncepcije i cjelovita tržišta. Cilj kolegija je usvajanje pojmovnog sustava elektroničkog poslovanja i mogućnosti apliciranja najznačajnijih tehnika i alata e-poslovanja iz perspektive poduzetnika. Sadržaj kolegija pokriva 4 područja: digitalno okruženje e-poslovanja, strategije e-poslovanja, metrika e-poslovanja te poslovni modeli na internetu. Nakon položenog kolegija studenti će razlikovati pojmovni sustav i razumjeti aktualne trendove elektroničkog poslovanja kao sastavnice poslovne filozofije. U sklopu kolegija studenti će identificirati i primjenjivati tehnike i alate operativne razine e-poslovanja te kritički analizirati ukupnost napora poslovnog subjekta na internetu. Poseban fokus bit će stavljen na internetske poslovne modele te proučavanje istaknutih primjera sa svjetske, ali i lokalne internetske scene.