Poduzetničko računovodstvo

Ciljevi ovog kolegija su objasniti ulogu računovodstva u procesu odlučivanja o pokreatnju i vođenju poslovnih pothvata, te predstaviti metode pripreme računovodstvenih informacija za poslovno odlučivanje u malim poduzećima, čime se povećava financijska pismenost poduzetnika.