Tatjana Pernarčić, univ.spec.oec.

08.06.2012.

Tatjana Pernarčić, studentica 12. generacije PSP-a, stekla je titulu sveučilišnog specijaliste poduzetništva. Uspješno je obranila završni pod nazivom “Utjecaj krize na ponašanje malih poduzetnika u Hrvatskoj”. Završni rad je obranjen 08.06.2012. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Stipan Penavin, predsjednik, prof.dr.sc. Nataša Šarlija, član i mentor te prof.dr.sc. Slavica Singer, član. Čestitamo!