PSP na medunarodnom sajamu OSIJEK EXPO 2008.

02.06.2008.

U sklopu međunarodnog sajma OSIJEK EXPO (29.05.-01.06.2008.) održan je 1. sajam obrazovanja – Expert 2008. Na sajmu je sudjelovao i Poslijediplomski studij Poduzetništvo gdje je s partnerima iz Centra za Poduzetništvo imao zajednički info pult.