Prof.dr.sc. Vlasta Piližota nova članica HAZU-a

30.06.2006.

Povodom izbora prof.dr.sc. Vlaste Piližote za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u rektoratu Sveučilišta J.J.Strossmayera priređeno je svečano primanje. Inače, na Ps Poduzetništvo prof. Piližota je predavač izbornog predmeta u četvrtom semestru «Poduzetništvo u agribusinessu».