“Osobitosti za uspješno poslovanje”

13.07.2006.

Osobitosti za uspješno poslovanje” prvi je naslov objavljen u nakladi PSP-a čiji su autori David Hall i Dinah Bennet. Ovaj praktični vodič za uspješan poslovni razvoj koristit će se kao literatura u sklopu predmeta Prepoznavanje poslovnih prilika na 1. semestru. Knjiga je prevedena i objavljena uz dozvolu autora te izdavača Management Books 2000 Ltd. Knjiga se može kupiti u kabinetu Ps Poduzetništvo po cijeni od 50 kuna.