Održan IpOp seminar

20.02.2012.

Prošlog je tjedna na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održan dvodnevni seminar u okviru doktorskog studija PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST. Seminar o vrednovanju poslovnih ideja, djelotvnornijem upravljanju inovacijama i poslovnim pothvatima održao je Raphael Cohen, direktor Executive MBA programa na University of Geneva. Kroz akcijsko učenje i korištenjem stvarne poslovne prilike, polaznici seminara su saznali zašto su multinacionalne korporacije, banke, start-up tvrtke, kao i organizacije neprofitnog i javnog sektora usvojile IpOp model za poticanje i upravljanje inovacijama.