Održan Bloomberg Assesment Test

05.03.2012.

Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održano je testiranje Bloomberg Instituta na kojem su studenti mogli provjeriti svoju financijsku pismenost korištenjem Bloomberg Assesment Testa (BAT). Bloomberg Institute je u partnerstvu s više od 250 sveučilišta u svijetu, kao što su Cornell, Duke, Oxford i Cambridge i do danas je više od 20.000 studenata uspješno završilo BAT testiranje.  Testiranje je održano 03.03.2012. u organizaciji UNESCO katedre za poduzetništvo pri Ekonomskom fakultetom u Osijeku.