Obrana završnog rada: Elvira Salihović

27.03.2019.

Elvira Salihovic obrana 21022019Elvira Salihović, polaznica Poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo, stekla je akademski naziv sveučilišni specijalist ekonomije (univ.spec.oec.). Kolegica Elvira uspješno je obranila završni rad: “Poduzetnički kapacitet poduzetnika kao determinanta rasta i razvoja poduzeća” pred stručnim Povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Slavica Singer (predsjednica), prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka (mentorica) i prof.dr.sc. Sanja Pfeifer (članica). Obrana završnog rada održana je u četvrtak, 21.02.2019. godine. Elviri želimo puno uspjeha na privatnom i poslovnom planu! Čestitke!