Obrana doktorske disertacije Ljiljane Kukec

07.01.2020.

ICES logo_ISPRNa poslijediplomskom interdisciplinarnom međusveučilišnom doktorskom studiju PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST održati će se obrana doktorske disertacije pod naslovom „FRANŠIZNI POTENCIJAL MALIH PODUZEĆA“ pristupnice mr. sc. Ljiljane Kukec  dana 17. siječnja 2020. godine u 11,00h u Vijećnici Fakulteta. Imenovano povjerenstvo za obranu doktorske disertacije je: izv. prof. dr. sc. Mirela Alpeza, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Erceg, član i prof. dr. sc. Karin Širec, član (i prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, zamjenski član).