Međunarodna konferencija “Inovativnost+Poduzetništvo = Konkurentnost”

06.10.2010.

IV. Međunarodna konferencija o poduzetništvu pod nazivom „Inovativnost + Poduzetništvo = Konkurentnost”,  održat će se  od 29. do 30.10.2010. u Hotelu Osijek i u Poduzetničkom inkubatoru BIOS u Osijeku. Organizatori konferencije su poduzetnički inkubator BIOS i Centar za poduzetništvo Osijek, a jedan od suorganizatora je i Ps Poduzetništvo. Raspored konferencije možete preuzeti ovdje.