Marko Šarić uspješno obranio završni rad

21.12.2012.

Marko Šarić, student 14. generacije PSP-a, postao je novi sveučilišni specijalist poduzetništva (univ.spec.oec.). Marko je uspješno obranio završni rad pod naslovom “Od ideje do poslovnog pothvata u ljekarničkoj djelatnosti”. Rad je obranjen pred stručnom komisijom u sastavu: prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić, predsjednik, doc.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka, član i mentor te prof.dr.sc. Marijan Karić, član. Obrana je održana na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 21.12.2012.