Edukacija o korištenju alata za e-učenje

27.11.2009.

U petak 27.11.2009. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održana je edukacija o korištenju alata za e-učenje koji će se koristiti na doktorskom studiju “Poduzetništvo i inovativnost” i specijalističkom studiju Poduzetništvo. Edukacija je održana za profesore koji će sudjelovati u izvođenju nastave. Edukaciju su održali predstavnici tvrtke eVision iz Zagreba koja je izradila učeću platformu.