Dr.sc. Sunčica Oberman Peterka!

16.05.2008.

Danas (16.05.2008.) je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sunčica Oberman Peterka, s uspjehom obranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Poduzetnička sveučilišta u funkciji djelotvorne diseminacije intelektualnog vlasništva sveučilišta”. Doktorska disertacija obranjena je pred povjerenstvom: prof.dr.sc. Željko Turkalj – predsjednik, prof.dr.sc. Slavica Singer – član (mentor) i prof.dr.sc. Allan Gibb – član povjerenstva. Sunčici, uz iskrene čestitke želimo još puno uspjeha na privatnom i poslovnom planu.