“Data fitness”

02.02.2007.

Danas na Ps Poduzetništvo gostuje prof. Antti Paasio sa University of Turku Finska, koji će 9. generaciji poslijediplomaca održati seminar pod nazivom “Data fitness”, a u sklopu predmeta Strategije rasta malih i srednjih poduzeća. Na seminaru će se koristiti baza podataka “Amadeus” kojom se služe u nastavi na University of Turku, a prikazuje industrijske grane po kategorijama unutar EU uključujući i Hrvatsku. Seminar će se održati u dvorani br. 13 s početkom od 16,30 sati.