1. Marijana Oreški obranila završni rad

    10.09.2015.

    OreskiMarijana Oreški, studentica  14. generacije PSP-a nova je sveučilišna specijalistica poduzetništva (univ.spec.oec.). Uspješno je obranila završni rad pod naslovom “Business Intelligence kao važan dio poslovnih informacijskih sustava ” pred stručnom komisijom u sastavu: prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, predsjednik, doc.dr.sc. Mirela Alpeza, član i mentor te izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka, član. Obrana je održana na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 10.09.2015.