Gost predavač – Željko Čović, Pliva d.d.

06.06.2007.

Glas Slavonije 08.06.2007.

Glas Slavonije 13.06.2007.