Obiteljsko poduzetništvo – radionica

Predmet ima za cilj pomoći studentima u razvoju koncepta, alata, vještina i znanja koje mogu praktično primijeniti u održanju i razvoju poduzetničkog pothvata kojim upravlja obitelj kao većinski vlasnik pothvata, te se posebno bavi problematikom upravljačke i vlasničke generacijske tranzicije.
Predmet je koncipiran u tri tematske cjeline: 1. cjelina bavi se sistemskim pristupom obiteljskom poduzetništvu kroz pojašnjenje međusobnih odnosa, profesionalizaciju tih odnosa, te ocjenu društveno ekonomske uloge obiteljskih businessa;  2. cjelina bavi se tehnikama upravljanja konfliktnim situacijama, te prepoznavajući izvore komparativnih prednosti uči studente kako stvoriti bazu za strategijsko planiranje i promišljanje aplikacijom BSC; 3. cjelina bavi se identifikacijom izazova i ključnih problema u postupku transfera vlasništva obiteljske tvrtke, te kroz prethodno dane okvire analizira pravnu regulativu u Hrvatskoj prilikom prijenosa obiteljske tvrtke.