Međunarodno poslovanje

Kolegij omogućava studentima upoznavanje koncepta, elemenata i trendova u međunarodnom poslovanja, njihove dinamike i specifičnosti međunarodnog poslovanja za mala i srednja poduzeća; prepoznavanje izazova, prednosti, mogućnosti i prijetnji poslovanja na međunarodnom tržištu; primjena specifičnih tehnika za definiranje pozicije poduzeća na međunarodnom tržištu; razvoj strategija za uspješno vođenje međunarodnih poslovnih aktivnosti.