Korporacijsko poduzetništvo – radionica

Konkurentnost poslovnog sistema ovisi o sposobnosti kreiranja inovativnih proizvoda i usluga te inoviranju vlastitih poslovnih procesa i organizacije. Inovativnost u poslovnim procesima povećava održivu učinkovitost poslovanja, a temelji se na poduzetničkom ponašanju SVIH zaposlenika u identifikaciji prilika za unapređenje poslovanja. Tijekom kolegija bit će ukazano na prednosti i načine kreiranja poduzetničke organizacijske klime s ciljem poticanja poduzetničkog ponašanja zaposlenika na svim razinama poslovnog sistema.