Konzultantska grupa

UNESCO KATEDRA ZA PODUZETNIŠTVO

KONZULTANTSKA GRUPA

Prof. dr.sc. Slavica Singer

Dario Vuković, univ.spec.oec.

Zoran Mlinarević, univ.spec.oec.

Konzultantska grupa UNESCO katedre za poduzetništvo pri Ekonomskom fakultetu Osijek, osnovana je sa ciljem povezivanja gospodarstva i znanstveno-obrazovne institucije u najširem smislu, odnosno pružanja niza konzultantskih usluga malim i srednjim poduzećima, angažmanom eksperata – konzultanata, koji su znanja i vještine stjecali, između ostalog, i na poslijediplomskom studiju „Poduzetništvo“. Višegodišnje iskustvo rada u „realnom sektoru“, te iskustva u prethodnim projektima, pretpostavka su razumjevanja tvrtke –  klijenta, kao i specifičnosti poslovanja subjekata iz najrazličitijih djelatnosti.

Područja koja pokriva konzultantska grupa UNESCO katedre za poduzetništvo su slijedeća:

  • Procjena vrijednosti tvrtke
  • Procjena vrijednosti brenda
  • Vrednovanje investicijskih projekata i izrada predinvesticijskih i investicijskih studija
  • Procjena potencijala rasta tvrtke/portfolia proizvoda ili usluga
  • Restrukturiranje poduzeća (organizacijsko, vlasničko, tržišno)

Tvrtkama koje određene poslovne probleme ili izazove u navedenim područjima iz različitih razloga ne mogu riješiti vlastitim resursima, nudimo navedene usluge, pribavljamo dodatne resurse, sugeriramo mobiliziranje novih pristupa poslovanju, a djelatnicima tvrki nudimo nova znanja, vještine i stručnost.

 

Osnovna područja pružanja konzultantskih usluga:

  • Procjena vrijednosti tvrtke
  • Procjena vrijednosti brenda
  • Vrednovanje investicijskih projekata i izrada predinvesticijskih i investicijskih studija
  • Procjena potencijala rasta tvrtke/portfolia proizvoda ili usluga
  • Restrukturiranje poduzeća (organizacijsko, vlasničko, tržišno)

Domena   www.konzultantstvo.info

PREGLED REFERNCI VREDNOVANJA PODUZEĆA

(Prof.dr.sc. Stipan Penavin)

1. Vrednovanje poduzeća Novi Glavnik d.o.o. Stari Mikanovci u sudskom postupku, 2007.

2. Vrednovanje poduzeća Elektronic center d.o.o. Osijek u sudskom postupku, 2008.

3. Vrednovanje poduzeća Našicecement d.d. Našice u postupku ispitivanja primjerenosti otpremnine za prijenos dionica manjinskih dioničara društvu (squeez out), 2008.

4. Vrednovanje poduzeća Škaromoto d.o.o. Osijek u ovršnom postupku, 2008.

5. Vrednovanje poduzeća TSH Krma d.d. Vinkovci u postupku ispitivanja primjerenosti otpremnine za prijenos dionica manjinskih dioničara društvu (squeez out), 2009.

 

 Konzultantske reference Mlinarević – Vuković

1. Investicijski elaborat „Uvođenje nove proizvodne linije za proizvodnju dehidriranog pire krumpira“ za tvrku KANAN d.o.o. – odobreno 0,6 miliona kuna bespovratnog poticaja Ministarstva poljoprivrede ( mjera 6.), 2007.

2. Istraživanje tržišta snacka i akvizicijskih mogućnosti u hrvatskoj za kompaniju Intersnack Adriatic d.o.o., 2009.

3. Situacijska analiza kompanije Karolina d.o.o., kao potencijalne akvizicije za klijenta, 2010.

4. Predinvesticijska studija „Izgradnja ULO hladnjače za potrebe proizvođaća voća na području Vukovarsko-srijemske županije“, za tvrtku Filir d.o.o. Vukovar, 2011.

5. Procjena vrijednosti brenda „***“ za tvrtku Dicentra d.o.o., 2011.