Konzultanstvo – radionica

Kolegij će upoznati studente s teorijskim konceptima i praktičnim iskustvom pružanja konzultantskih/savjetničkih usluga (counseling vs consulting) malim i srednjim poduzećima. Predavanja i diskusije će voditi studente kroz proces izgradnje odnosa s klijentom u cilju pružanja konzultantskih/savjetničkih usluga na efektivan način.
Kolegij se sastoji od sljedećih tema: konzultantski/savjetnički projekt, inicijalni sastanak s klijentom, izgradnja odnosa s klijentom, ugovor o konzultantskim/savjetničkim uslugama, rješavanje problema, razumijevanje alternativa, predlaganje preporuka.
Studenti će praktičnu vježbu iz ovog kolegija raditi na poduzeću koje su izabrali za audit potencijala za rast, u okviru kolegija Strategije rasta malih i srednjih poduzeća. Kolegij završava sa prezentacijom konzultantskog/savjetničkog izvješća klijentu i ostalim studentima na kolegiju.