Business Intelligence

Kolegij Business Intelligence kreiran je s ciljem osposobljavanja studenata za efikasno korištenje otvorenih/javnih izvora informacija iz okoline poduzeća. Tijekom kolegija studenti se upoznavaju s BI ciklusom čiji glavni zadatak je analiza prikupljenih informacija i njihova transformacija u intelligence odnosno znanje, tj.  podlogu za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

Stevan Dedijer, Osijek i Business Intelligence