1. CONGRATULATIONS to CHARLES RICHARD PLANT, Ph.D. for thesis defended at the international interuniversity interdisciplinary doctoral program ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATIVENESS

  02.12.2022.

  Charles Richard Plant, Ph.D., defended his doctoral thesis “A STAKEHOLDER PERSPECTIVE ON ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE AND SUCCESS”, on December 1, 2022.

  » Pročitajte više…

 2. CONGRATULATIONS to GORAN BECKER, Ph.D. for thesis defended at the international interuniversity interdisciplinary doctoral program ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATIVENESS

  02.12.2022.

  Goran Becker, Ph.D., defended his doctoral thesis “DRŽAVNA JAMSTVA – DIO PODUZETNIČKOG EKOSUSTAVA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA”, on November 30, 2022.

  » Pročitajte više…

 3. CONGRATULATIONS to JELENA ŠIŠARA, Ph.D. for thesis defended at the international interuniversity interdisciplinary doctoral program ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATIVENESS

  02.12.2022.

  Jelena Šišara, Ph.D., defended her doctoral thesis “ FAKTORI UTJECAJA NA PRISTUP IZVORIMA FINANCIRANJA I USPJEŠNOST MIKRO I MALIH PODUZEĆA”, on November 29, 2022. » Pročitajte više…

 4. Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Gorana Beckera

  21.11.2022.

  OBAVIJEST
  o javnoj obrani doktorske disertacije

  Na temelju Odluke Sveučilišnog vijeća poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost (KLASA: 643-03/22-01/4; URBROJ: 2158-60-01-22-63) od 14. studenoga 2022. godine, doktorand poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost

  mr. sc. Goran Becker
  javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

  „DRŽAVNA JAMSTVA – DIO PODUZETNIČKOG EKOSUSTAVA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA“ » Pročitajte više…

 5. Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Charlesa Richarda Planta

  21.11.2022.

  OBAVIJEST
  o javnoj obrani doktorske disertacije

  Na temelju Odluke Sveučilišnog vijeća poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost (KLASA: 643-03/22-01/4; URBROJ: 2158-60-01-22-63) od 14. studenoga 2022. godine, doktorand poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost

  Charles Richard Plant
  javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

  „A STAKEHOLDER PERSPECTIVE ON ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE AND SUCCESS“ » Pročitajte više…