Contact

International Centre for Entrepreneurial Studies | Međunarodni centar za poduzetničke studije

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Trg Ljudevita Gaja 7
HR-31000 Osijek
Hrvatska
web: www.ices.hr
e-mail: info@ices.hr
tel: +385 31 224 490
fax: +385 31 224 438